123456

PERSBERICHT

Geachte filmliefhebber,

Het filmevenement Bohemian Rapody op vrijdag 9 augustus a.s. op De Gulbergen is definitief afgelast.

Een onoplosbaar conflict tussen het management van Landgoed Gulbergen en het bestuur van Filmhuis Hofdael ligt ten grondslag aan dit besluit.

Beide partijen kunnen geen overeenstemming bereiken over wie eindverantwoordelijk en eindaansprakelijk dient te zijn voor de risico’s en veiligheid van mensen en materiaal op deze avond.

Het spijt ons ten zeerste dat we dit mooie, unieke zomeravondevenement moeten afblazen.

We hebben er onzes inziens alles aan gedaan om dit filmspektakel doorgang te laten vinden.

De uitgifte van de polsbandjes wordt bij deze gestopt.

Zij die reeds een polsbandje hebben bemachtigd, kunnen dit bezit koesteren als een bijzonder souvenir aan een onzichtbare filmavond.

Namens het bestuur van Filmhuis Hofdael,
Renny de Bruyn, voorzitter

Ontvang ons nieuws per mail

You have Successfully Subscribed!