123456

Op Tweede Paasdag is Filmhuis Hofdael gaan we de filmklassieker en filmmonument BEN-HUR vertonen. Dit spektakel van drieëneenhalf uur wordt onderbroken door een Italiaans getinte lunch.
Filmhuis Hofdael zoekt naar meer en breder filmvertier voor de inwoners van Geldrop-Mierlo en wellicht ook de wijde omgeving. Ben-Hur op Tweede Paasdag is daar een voorbeeld van. 

Lees de filmaankondiging en reserveer om dit bijzondere, historisch te noemen, evenement bij te wonen!

Draagt u ons een warm hart toe?
Uw donatie is welkom!

You have Successfully Subscribed!