Privacy Statement

Filmhuis Hofdael privacy statement

In verband met de AVG (Algemene Vorderingen Gegevensbescherming) van 25 mei 2018, als opvolging van de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) stelt Filmhuis Hofdael te Geldrop het volgende:

A. Filmhuis Hofdael legt een persoonsgegevensbestand aan, om gebruikers in de gelegenheid te stellen om online e-tickets te kunnen kopen. Wij gebruiken hiervoor de plugin WooCommerce

  • Van gebruikers die NIET zijn ingelogd tijdens het aankoopproces verzamelen wij de voor- en achternaam en het e-mailadres
  • Van gebruikers die WEL zijn ingelogd tijdens het aankoopproces verzamelen wij de bedrijfsnaam (in geval van sponsorschap) of de voor- en achternaam en het e-mailadres

B. Filmhuis Hofdael heeft een persoonsgegevensbestand waarmee wij abonnees op de hoogte houden over ons filmprogramma en tijdig informeren over eerstvolgende voorstelling. Wij zien dit als een wederzijds belang en hier ligt dan ook de grondslag voor het onderhouden en gebruiken van het persoonsgegevensbestand. De gegevens die wij van onze abonnees hebben verzameld zijn zeer beperkt, (voornaam / achternaam / e-mailadres) maar voldoende voor ons om u over ons programma te informeren en kunnen gezien worden als “beperkt privacy gevoelig”. Wij gebruiken omschreven gegevens dus alleen om u te informeren.

Voor onze publicaties aan u, maken we gebruik van MailChimp, een platform dat veel energie in security en privacy steekt.
De enige terugkoppeling die wij krijgen via MailChimp is het aantal abonnees dat onze e-mails heeft geopend. We zien hiermee hoeveel belangstelling er bestaat voor onze berichten binnen de geabonneerden.

C. De toegang tot genoemd persoonsgegevensbestanden is beveiligd via toegangscodes voor een zeer gering aantal personen binnen onze stichting. Deze personen hebben een geheimhoudingsverklaring getekend, welke door het bestuur zijn gearchiveerd.

D. Filmhuis Hofdael verklaart het persoonsgegevensbestand niet te zullen vervreemden, verspreiden, verkopen of anderszins te misbruiken. Onregelmatigheden worden door het bestuur gemeld aan:
Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens: https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl

E. Filmhuis Hofdael is een stichting zonder winstoogmerk, gerund door vrijwilligers.

Heeft u vragen of opmerkingen, gebruik dan ons Contactformulier.

Met vriendelijke groeten,

Stichtingsbestuur Filmhuis Hofdael
Geldrop, november 2018 (gewijzigd 20 augustus 2019)