Privacy Statement

Filmhuis Hofdael Privacy Statement

In verband met de AVG (Algemene Vorderingen Gegevensbescherming) van 25 mei 2018, als opvolging van de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) stelt Filmhuis Hofdael te Geldrop het volgende:

Filmhuis Hofdael heeft een persoonsgegevensbestand waarmee wij abonnees op de hoogte houden over ons filmprogramma en tijdig informeren over eerstvolgende voorstelling. Wij zien dit als een wederzijds belang en hier ligt dan ook de grondslag voor het onderhouden en gebruiken van het persoonsgegevensbestand. De gegevens die wij van onze abonnees hebben verzameld zijn zeer beperkt, (voornaam / achternaam / e-mailadres) maar voldoende voor ons om u over ons programma te informeren en kunnen gezien worden als “beperkt privacy gevoelig”. Wij gebruiken omschreven gegevens dus alleen om u te informeren.

Voor onze publicaties aan u, maken we gebruik van MailChimp https://mailchimp.com, een platform dat veel energie in security en privacy steekt https://mailchimp.com/help/best-practices-for-account-security.
De enige terugkoppeling die wij krijgen via MailChimp is het aantal abonnees dat onze e-mails heeft geopend. We zien hiermee hoeveel belangstelling er bestaat voor onze berichten binnen de geabonneerden.

De toegang tot genoemd persoonsgegevensbestand is beveiligd via toegangscodes voor een zeer gering aantal personen binnen onze stichting. Deze personen hebben een geheimhoudingsverklaring getekend, welke door het bestuur zijn gearchiveerd.

Filmhuis Hofdael verklaart het persoonsgegevensbestand niet te zullen vervreemden, verspreiden, verkopen of anderszins te misbruiken. Onregelmatigheden worden door het bestuur gemeld aan:
Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens: https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Filmhuis Hofdael is een stichting zonder winstoogmerk, gerund door vrijwilligers.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem contact op met: info@filmhuishofdael.nl

Met vriendelijke groeten,

Stichtingsbestuur Filmhuis Hofdael
Geldrop, november 2018 (gewijzigd 17 december 2018)